Πλατφόρμα διαλειτουργικότητας του ΥΠΠΕΘ

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην πλατφόρμα WSO2 με χρήση εργαλείων ανάπτυξης Java EE (Enterprise Edition)


Περιβάλλον Ανάπτυξης

Όλα τα σχετικά κείμενα του έργου των υπηρεσιών διαλειτουργικότας του ΥΠΠΕΘ, που υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα WSO2 Developer Studio, βρίσκονται στο: https://git.minedu.gov.gr/itminedu/wso2_esb

Οι προδιαγραφές του έργου σύμφωνα με τα πρότυπα της μεθοδολογίας Agile / Scrum βρίσκονται στο: https://git.minedu.gov.gr/itminedu/wso2_esb/wikis/scrum

Η αναλυτική τεκμηρίωση των λειτουργικών απαιτήσεων συντηρείται στο: https://git.minedu.gov.gr/itminedu/wso2_esb/wikis/analysis