Πλατφόρμα διαλειτουργικότητας του ΥΠΠΕΘ

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην πλατφόρμα WSO2 με χρήση εργαλείων ανάπτυξης Java EE (Enterprise Edition)


Περιβάλλον Ανάπτυξης

Όλα τα κείμενα και ο ανοικτός κώδικας του έργου των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, σε πλατφόρμα WSO2 Developer Studio, βρίσκονται στο: https://git.minedu.gov.gr/itminedu/wso2_esb

Οι προδιαγραφές του έργου σύμφωνα με τα πρότυπα της μεθοδολογίας Agile / Scrum βρίσκονται στο: https://git.minedu.gov.gr/itminedu/wso2_esb/wikis/scrum

Η αναλυτική τεκμηρίωση των λειτουργικών απαιτήσεων συντηρείται στο: https://git.minedu.gov.gr/itminedu/wso2_esb/wikis/analysis