Κόμβος Διαλειτουργικότητας

Διαδικασίες και λογισμικό για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήματα χρήσης / παροχής πρόσβασης στον κόμβο παρακαλώ επικοινωνήστε στα παρακάτω email: sohara@minedu.gov.gr, pgeorgakopoulos@minedu.gov.gr, kasvestas@minedu.gov.gr